INI mintafájl leírás

# A LinuxCNC vezérlő paraméterek általános vezérlő esetén. Változtassa meg a beállításokat saját
# igényeinek megfelelõen. Megjegyzések elé “#” vagy “;” karaktert kell tenni, mindkettő elfogadott
# azonban a legtöbb Linux konfigurációs állomány szintén a # jelet használja erre a célra.
# Azon beállítások, amelyeket valószínû, hogy meg kell változtatni “+” jellel kezdődnek
# Azon beállítások, amelyeket NEM valószínű, hogy meg kell változtatni “-” jellel kezdődnek.
# Magyar fordítás: Bujtár János

########################## Általános rész ########################
[EMC]
#- Az INI fájl verziószáma. Tetszés szerint módosítható
VERSION = $Revision$

#+ A gépnév ami a LinuxCNC indulása után a grafikus felület tetején olvasható
MACHINE = EMC-HAL-STEP-MM

#+ Hibakeresési információk szintje. 0 esetén hiba információk nem jelennek meg
DEBUG = 0
# DEBUG = 0×00000007
# DEBUG = 0x7FFFFFFF

########################## Szűrők ############################
[FILTER]
# A szűrő kategória kiterjesztéseinek felsorolása vesszővel elválasztva és a szűrő rövid leírása
# majd a kiterjesztésekhez rendelt szűrő program megnevezése
PROGRAM_EXTENSION = .png, .gif Szürkeárnyalatos kép
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode

########################### Display ###################&#######
[DISPLAY]
#+ Grafikus felhasználói felület neve
DISPLAY = axis
# DISPLAY = usrmot
# DISPLAY = mini
# DISPLAY = tkemc

# Grafikus képernyõ megjelenítési frissítés másodpercben megadva
CYCLE_TIME = 0.200

#- Help fájl elérési útvonala
#HELP_FILE = tkemc.txt

#- Pozíció megjelenítés a LinuxCNC indításakor: RELATIVE (relatív) MACHINE (gépi koordináták)
POSITION_OFFSET = RELATIVE
#- Pozíció megjelenítés a LinuxCNC indításkor: COMMANDED (vezényelt)
#- ACTUAL (tényleges koordináták)
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL

#+ Előtolás túlvezérlés legmagasabb értéke, 1.0 = 100%
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2

#+ Főorsó fordulat túlvezérlés legnagyobb értéke, 1.0 = 100%
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.0

#+ Főorsó túlvezérlés legkisebb értéke, 1.0 = 100%
MIN_FEED_OVERRIDE = 0.5

#- Alapértelmezett útvonal a G kód fájlokhoz
PROGRAM_PREFIX = /home/drehamester/linuxcnc/nc_files

#- Indító grafikai fájl neve és a megjelenítés ideje
INTRO_GRAPHIC = emc2.gif
INTRO_TIME = 5

########################### AXIS #############################
# Az alábbi [DISPLAY] elemek csak az AXIS felület esetén használhatóak
# Alapértelmezett sebesség lineáris léptetéskor
# gépi mértékegység/perc-ben megadva (mm/perc, inch/perc)
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = .25

# A legkisebb léptetési sebesség a grafikus csúszkán
MIN_VELOCITY = .01

# A legnagyobb léptetési sebesség lineáris léptetéskor
# gépi mértékegység/perc-ben megadva (mm/perc, inch/perc)
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.0

# A legkisebb léptetési sebesség a grafikus csúszkán
MIN_LINEAR_VELOCITY = .01

# Alapértelmezett szögelfordulási léptetés gépi mértékegység/perc-ben megadva
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = .25

# Legkisebb szögelfordulási léptetés
MIN_ANGULAR_VELOCITY = .01

# Legnagyobb szögelfordulási léptetés
# gépi mértékegység/perc-ben megadva
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.0

# A léptetés növekményeit definiálja Az alapértelmezett növekmények felülírására szolgál.
# Az értéke lehetnek tizedes értékek (.01, 0.001) vagy törtek (1/16, 1/32) opcionálisan
# mértékegységgel kiegészítve (cm, mm, um, inch, in or mil)
# Ha nincs mértékegység megadva akkor a gépi mertékegységben értendõ.
# Amerikai és metrikus távolság mértékegységek keverve is használhatóak:
# INCREMENTS = 1 inch, 1 mil, 1 cm, 1 mm, 1 um

# A LinuxCNC indításakor a grafikus előnézeti ablakban megjelenő fájl neve.
# Használja az üres fájlnevet: “” ahhoz, hogy ne töltődjön be induláskor semmi.
OPEN_FILE = /full/path/to/file.ngc

# A szövegszerkesztõ megnevezése amit a File > Edit menűből hívható be
# Szintén ezt a szövegszerkesztőt használja az AXIS a Szerszámtábla szerkesztéséhez
# Másik lehetséges szerkesztõ a “gonem-terminal -e vim” (mazochistáknak)
EDITOR = gedit

# A pyVCP panel leíró fájl. Nézze meg a pyVCP fejezetet a további információért!
PYVCP = /filename.xml

# Eszterga módban kirajzol egy felülnézeti rajzot sugár és átmérõ adatokkal a DRO-n
# Ez feltétlenül kell az eszterga módhoz!!!
LATHE = 1

# A megfelelõ “GEOMETRY” paraméter az adott gép kiépítésétõl
# és a vezéléséhez használt kinematikától függ.
# A példa beállítás GEOMETRY=XYZBCUVW egy 5-tengelyes gépre készült, ahol a kinematika
# az UVW-t a szerszám koordináta rendszerben mozgatja, míg a az XYZ a
# munkadarab koordináta rendszerben mozog. A betűk sorrendje fontos, mert ez fejezi ki
# milyen sorrendben mozognak a tengelyek a mozgási mûveletek során.
# Például a C majd a B tengely körüli elfodulás mást eredményez mint ennek a fordítottja.
# A geometriának nics hatása a forgó tengelyre.
GEOMETRY = XYZABCUVW

# A körívek előnézeti megjelenítésének minőségét lehet itt beállítani.
# A körívek egyenes szakaszokra bontva kerülnek megjelenítésre:
# a félkörívek ARCDIVISION számú darabra vannak felosztva.
# A nagyobb értékek pontosabb előnézeti rajzot adnak,
# de hosszab ideig tarta a kirajzolásuk és a képernyő is lassabban firssül emiatt.
# Az alapértelemezett érték 64 azt jelenti, hogy egy max. 7,5cm-es (3 inch) kör
# 0.0254mm-nél kisebb egyenesekre lesz felosztva.
ARCDIVISION = 64

######################### Feladat vezérlő ########################
[TASK]
# Feladat vezérlõ program neve. milltask, NE változtassa meg!!!
TASK = milltask

#- Ciklusidő, ennyi másodpercenként fut a milltask,
#- várakozás mozgás befejezésére, várakozás felhasználói adatbevitelre
#- vagy várakozás parancs esetén fut rendszeresen ez a ciklus.
CYCLE_TIME = 0.010

######################## Program értelmező #######################
[RS274NGC]
#- A parancsértelmezõ változóit tároló fájl neve
PARAMETER_FILE = stepper.var

# A G kód parancsértelmezõ indításakor végrehajtandó kódok
# Ez nem helyettesíti a megfelelõ bevezetõ fejlécet a G kódú programban!!!
#RS247NGC_STARTUP_CODE = G21 G90

######################## Mozgás vezérlõ rész ######################
[EMCMOT]
#- A használni kívánt mozgás vezérlõ neve (nem triviális kinetika esetén csak egy lehet)
EMCMOT = motmod

#- Időtúllépés kommunikáió esetén másodpercben megadva
COMM_TIMEOUT = 1.0

#- Az egyes próbálkozások közötti időintervallum másodpercben
COMM_WAIT = 0.010

#+ Alap ciklusidõ nanoszekundumban – ez a leggyorsabb szál (ciklus) a gépben
BASE_PERIOD = 50000

# Servo ciklusidõ nanoszekundumban – a BASE_PERIOD érték
# többszörösére kerül felkerekítésre
SERVO_PERIOD = 1000000

################## Hardware absztrakciós szint #######################
[HAL]
# A futtatás (run) szkript a halcmd parancsot használja
# a HALFILE program végrehajtásához, azután pedig végrehajtja az
# esetleges egyedi halcmd parancsokat.
#+ A fájlok a felsorolásuk sorrendjében kerülnek végrehajtásra
HALFILE = core_stepper.hal
#HALFILE = xylotex_pinout.hal
HALFILE = standard_pinout.hal

#- A halcmd által végrehjtandó HAL parancsok listája
# a parancsok a felsorolásuk sorrendjében kerülnek végrehajtásra
#HALCMD = save neta

###################### Pályatervező #############################
[TRAJ]
#+ Gépspecifikus beállítások
# Tengelyek száma
AXES = 3

# COORDINATES = X Y Z A B C
# A G-kódból vezérelni kívánt koordináták felsorolása
COORDINATES = X Y Z

# A referenci felvétele után a tengelyek ezeket az értékeket veszik fel.
# Értelemszerûen 4 tengelyes gép esetén 4 számot kell írni.
HOME = 0 0 0

# A lineáris tengelyek mértékegysége
# Lehetséges értékek in, inch, imperial, metric, mm
# Ennek nincs hatása a G kódban kiadott mértékegységekre,
# A G20 G21 parancsok ettõl függetlenek
LINEAR_UNITS = mm

# Forgó tengelyek mértékegysége
# Lehetséges értékek: “deg” “degree” (fokok, a teljes körív 360 fok)
# “rad”, “radian” (2*PI a teljes kör), “grad”, “gon” (400 egy teljes kör)
# Ennek nincs hatása a G kódban alkalmazott szögelfordulás mértékegységére.
# Az RS274NGC kódban az A, B, C szavak mindig fokokban értendõek
ANGULAR_UNITS = degree

# Az EMCIO futtatásának gyakorisága másodpercekben
CYCLE_TIME = 0.010

# A léptetés gyorsaságának kezdeti értéke gépi mértékegység/perc-ben kifejezve
DEFAULT_VELOCITY = 0.424

# A koordinált mozgások maximális sebessége 300 gépi mértékegység/perc-ben kifejezve
MAX_VELOCITY = 30.48

# A léptetési gyorsulás mértéke gépi mértékegység/másodperc-ben kifejezve
DEFAULT_ACCELERATION = 300.0

# A koordinált mozgások gyorsulásának mértéke gépi mértékegység/másodperc-ben kifejezve
MAX_ACCELERATION = 500.0

# Pozició fájl neve, ha ez nem üres érték akkor ebben a fájlban kerül letárolásra a
# gép kikapcsolásakor az aktuális koordináta pozíciók értéke. Ha ez nincs beállítva akkor
# a LinuxCNC minden bekapcsoláskor zéró értékkel indulnak a tengelyek. Referencia kapcsoló
# nélküli gépeken hasznos lehet, de feltételezi, hogy kikapcsolás után nem mozdulnak el a tengelyek.
POSITION_FILE = position.txt

# A LinuxCNC alapértelmezésben megköveteli, hogy a felhasználó felvegye a referencia
# pozíciót mielőtt programot futtat vagy az MDI ablakban dolgozik. Egyedül a léptetés megengedett
# a referenci pont felvétele elõtt. Ennek a paraméternek az “1″ értékre való beállításával
# lehetõség van programot futtatni és MDI parancsokat kiadni referencia felvétele nélkül is.
# VIGYÁZAT!: Ezzel a beállítással a gép nem figyeli a szoftveres végállásokat és
# a gép kiléphet a megengedett munkaterébõl!
# NO_FORCE_HOMING = 1

##################### Tengelyek ##############################
#+ Első tengely
[AXIS_0]

# A tengely típusa: LINEAR (lineáris) vagy ANGULAR (forgó)
TYPE = LINEAR

# Ha egy forgó tengelynél ez be van állítva akkor a tengely 0-359.999 fokban fordulhat el.
# Pozitív számok pozitív irányú elmozdulást okoznak, negatívak ellenkezõ irányút.
#WRAPPED_ROTARY = 1

# Ha definiálva van akkor az adott tengelyre felülírja a
# [TRAJ] rész LINEAR_UNITS paraméterben beállított értékét
#UNITS =

# Maximális sebesség az adott tengelyen gépi mértékegység/másodperc-ben
MAX_VELOCITY = 30.48

# MEGJEGYZÉS: A lépésgenerátor modul a saját sebesség és gyorsulás értékeit alkalmazza.
# Arra a következtetésre jutottunk, hogy a lépésgenerátronak
# szükséges egy kis “tartalék” a pálytervezõ gyorsításán felül, egyébként
# kissé lemarad a gyorsításokkor és késõbb pedig túllõ amikor behozza a lemaradást.
# Hosszab távon reméljük, találunk megoldást a problémára.
# Addig is a STEPGEN_MAXACCEL értékét gey pár százalékkal nagyobbra mint
# a MAX_ACCELERATION értéke.
# Maximális gyorsulás értéke gépi mértékegység/másodperc^2-ben
MAX_ACCELERATION = 500.0
STEPGEN_MAXACCEL = 520.0

# Kottyanás mértéke gépi mértékegységben. Ha meg van adva, akkor
# a STEPGEN_MAXACCEL értékét a MAX_ACCELERATION érték 1.5-2-szeresére
# kell állítani az adott tengelyen
BACKLASH = 0.000

# A minimum szoftveres végállás határ az adott tengelyen gépi mértékegységben
# Ha ezt a határtétéket a gép eléri akkor beszünteti a tengely mozgását.
MIN_LIMIT = -1000.0

# A maximum szoftveres végállás határ az adott tengelyen gépi mértékegységben
# Ha ezt a határtétéket a gép eléri akkor beszünteti a tengely mozgását.
MAX_LIMIT = 1000.0

# Az a gépi mértékegységekban kifejezett érték.
# Azt a legkisebb elfogadható eltérést határozza meg amennyivel
# az adott tengely eltérhet a vezérelt pozíciótól nagyon alacsony sebesség esetén.
# Ha a A MIN_FERROR kisebb mint az FERROR akkor a kettő együtt egy hibaút pontokból álló rámpát alkot
# Ezt úgy kell elképzelni, mint egy függvényt, amelynek az egyik kiterjedése a sebesség a másik
# pedig a megengedett útvonal hiba. Ahogy nő a sebssség, úgy nő a megengedett hiba is.
MIN_FERROR = 0.254

# A maximális megengedhető követési hiba mértéke.
# Ha a vezérelt és érzékelt pozíció közötti eltérés nagyobb mint az
# FERROR értéke akkor a vezérlés letiltja a servo számításokat, nullázza a kimeneteket
# és letiltja az erõsítõket.
FERROR = 1.270

#################### Referencia pontok ###########################
# A referencia pont felvétele után a tengely ezt az érétket veszi fel.
HOME = 0.000

# A referencia kapcsoló vagy index jel eltolása az adott tengelyen
# gépi mértékegységben megadva
HOME_OFFSET = 0.0

# A referencia pozíció keresésének sebessége
# gépi mértékegység/másodpercben. Az elõjel jelzi a keresés irányát.
# A zéró értéke azt jelenti, hogy a gép az adott pozícióban a referencia ponton áll.
# Ha nincs a gépén refrencia kapcoló akkor ez a beállítás szükésges lehet.
HOME_SEARCH_VEL = 0.0

# A referencia pozíció keresésének sebessége a referencia kapcsoló
# másodszori közelítésekor (azonos vagy ellenkezõ irányból)
HOME_LATCH_VEL = 0.0

# Amennyiben az enkóderen van index jel és a mozgásvezérlõ kárty támogatja azt,
# ez az index jel felhasználható a pontos referencia felvételhez
HOME_USE_INDEX = NO

# Némely gépen a referenci és végállás kapcsoló egyben van megvalósítva.
# Ilyen esetben ezt a paramétert “YES”-re kell állítani.
HOME_IGNORE_LIMITS = NO

# Ha több tengely refrencia kapcsolója sorba van fûzve egy bemenetre
# akkor az itt beállított “1″ érték esetén a referencia keresés nem folytatódik
# ha már egy kapcsoló zárva van. Állítsa a paraméter zéróra,
# ha a referencia keresést engedéylezi zárt kapcsoló esetén.
#HOME_IS_SHARED = 0

# A “Home All” funkció a tengelyek referencia felvételi sorrendjét határozza meg.
# A számozásnak 0-tól kell kezdõdnie és számot nem lehet átugrani.
# “-1″ azt jelenti, hogy az adott tengely kimarad a referencia felvételbõl.
# Több tengelyen is lehet egyszerre referencia pozíciót felvenni.
HOME_SEQUENCE = 0

######################### Léptetőmotorok ########################
# Az egy gépi mértékegység (mm vagy inch) megtételéhez szükséges
# léptetõ motorok esetén léptetõ impulzusok servo esetén visszacsatolási
# (feedback) impulzusok számát határozza meg.
# Rövid példa:
# Léptetõ motorok: 1.8 fok/lépés azaz 200 lépés/fordulat
# Mikrolépés: 4
# Golyós orsó 16/5 azaz 5mm menetemelkedés fordulatonként
# Áttétel: 1:3 (motor:hajtott tengely)
# SCALE = 200*4*3/5 = 2400/5 = 480
SCALE = 480

# Ne változtassa meg!!!
OUTPUT_SCALE = 1.000

#+ Second axis
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.000
MAX_VELOCITY = 30.48
MAX_ACCELERATION = 500.0
STEPGEN_MAXACCEL = 520.0
BACKLASH = 0.000
SCALE = 200
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT = -1000.0
MAX_LIMIT = 1000.0
FERROR = 1.270
MIN_FERROR = 0.254
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = 0.0
HOME_LATCH_VEL = 0.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
#+ Third axis
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 30.48
MAX_ACCELERATION = 500.0
STEPGEN_MAXACCEL = 520.0
BACKLASH = 0.000
SCALE = 200
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT = -1000.0
MAX_LIMIT = 1000.0
FERROR = 1.270
MIN_FERROR = 0.254
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = 0.0
HOME_LATCH_VEL = 0.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = NO

###################### ki/bemeneti eszközök #######################
[EMCIO]
# Az be/kimeneti vezérlést végzõ modul neve.
# Ne változtassa meg!!!
#- Name of IO controller program, e.g., io
EMCIO = io

#- cycle time, in seconds
# Ne változtassa meg!!!
CYCLE_TIME = 0.100

# A szerszám tábla fájl neve és elérési útvonala
TOOL_TABLE = stepper.tbl
# A szerszámcsere pozíziója (X, Y, Z), ide fog elmozdulni a gép a szerszámcsere elõtt
TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 20

# A Z tengelyen a fõorsó a gépi nullpontra áll szerszámcsere elõtt
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1

# A gép a szerszámcsere elõtt elmegy az 5181-5186 paraméterek által definiált pozícióba.
# Ez egyenértékû a G30 paranccsal.
#TOOl_CHANGE_AT_G30 = 1

# A szerszámcsere végrehajtása bekapcsolt fõorsónál.
# Eszterga esetén lehet hasznos
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1

This entry was posted in Dokumentáció. Bookmark the permalink.

Minden vélemény számít!